Gro-up

Gro-up beschikt over verschillende mogelijkheden voor de buitenschoolse opvang. Hieronder vindt u alle mogelijkheden.

Uitdagende en wisselende activiteiten 

De buitenschoolse opvang (BSO) is er voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Is uw kind tussen de 9 en 13 jaar? Dan kan hij of zij ook naar de KIDSclub komen! Zowel de BSO als de KIDSclub staat voor vrije tijd en plezier. Samen met uw kind geven we buiten schooltijd invulling aan leuke, maar ook leerzame, vrije tijd. Onze activiteiten en het speelgoed zijn afgestemd op de leeftijd en wensen van de kinderen. Sport, spel, muziek, koken, lezen, techniek of creatieve activiteiten wisselen elkaar af. En als uw kind even niets wil doen, is dat natuurlijk ook goed! In de vakanties hebben wij een supergaaf vakantieprogramma. Vakantie op de buitenschoolse opvang is een beleving. Let maar op!

Van school naar de BSO

Wij zijn geopend aansluitend op de schooltijden en hele dagen in de vakanties. Bij sluiting van scholen, bijvoorbeeld door studiedagen, biedt de BSO veelal ook opvang. Een aantal locaties biedt ook voorschoolse opvang. Vanaf 07:15 uur 's morgens is uw zoon of dochter welkom. De pedagogisch medewerkers brengen uw kind naar school. Na schooltijd worden de kinderen opgehaald uit school. Wanneer uw kind oud genoeg is, mag het zelfstandig naar school en naar de BSO. Op een aantal locaties worden de kinderen lopend opgehaald door de pedagogisch medewerkers.

Inschrijven of meer informatie?

Dan kunt u bellen met één van onze medewerkers via 079 - 346 11 80. Natuurlijk bent u ook van harte welkom om langs te komen! U kunt hiervoor een afspraak maken bij de locatie die u graag wilt bezoeken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Gro-up.

Snel naar