Groep 1/2a

In groep 1/2a werken wij thematisch met de methode ‘Onderbouwd’. Elke drie tot vier weken staat een bepaald thema centraal. In de groepen 1/2 vinden wij spelend leren erg belangrijk. Elke groep heeft een aantal uitdagende hoeken, die worden aangepast aan het thema. 
 

In onze groep zitten wij meerdere keren per dag in de kring. Naast de verhalen van dekinderen behandelen we altijd de dagen van de week en spelen we vaak in op actualiteiten van die dag. Ook hebben we in de kring dan een les die te maken heeft met (voorbereidend) rekenen of taal, sociale vaardigheden (Kanjertraining) en Engels. 

Naast de kring spelen en werken we twee tot drie keer per dag. Tijdens deze momenten, heeft een klein groepje kinderen een kleine kring met de juf, hierin wordt dieper ingegaan op de lesstof. De kinderen die in de kleine kring met de juf werken, zijn op niveau bij elkaar ingedeeld. De overige kinderen werken dan zelfstandig aan een opdracht die de juf heeft gegeven. De werklessen bestaan uit rekenmomenten, taalmomenten, motoriekmomenten en vrij kiezen momenten. Rond tien uur is het tijd om te eten en drinken. Vaak wordt daarbij voorgelezen. 

Er is één keer in de week gymles (op maandagmiddag) van onze vakdocent juf Evelien, daarnaast verzorgt de eigen juf ook nog een gymles verderop in de week. Wij spelen twee keer per dag buiten (als het weer het toelaat). Vaak wordt er ook gezongen of gedanst. Aan het einde van de dag gaan wij naar huis via onze eigen klassendeur. Daar worden de kinderen opgehaald door ouders/verzorgers of de BSO. 

Juf Marissa staat van maandag t/m vrijdag voor groep 1/2a.

Snel naar