Schoolgids en documenten

Op deze pagina kunt u belangrijke documenten en informatie vinden. Sommige documenten kunt u gelijk inlezen, anderen kunt u opvragen bij de directie.

Informatie: 

- Informatieboekje 2023-2024
- Schoolondersteuningsprofiel 2021-2022


Wilt u meer weten over de school en haar activiteiten? Dan biedt het informatieboekje uitkomst. Hierin staan afspraken, evenementen en uitleg van diverse activiteiten, werkgroepen e.d. In de schoolgids vindt u meer informatie over schoolinhoudelijke zaken.

Op te vragen documenten:

- Het gedragsprotocol (anti-pestbeleid)
- Het veiligheidsbeleid
- De klachtenregeling
- Het protocol 'Schorsen en verwijderen van leerlingen'
- Het vervangingsbeleid

U kunt een email sturen naar plankier@opoz.nl om de documenten op te vragen.

Snel naar