Bestuur

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) heeft 19 basisscholen, goed verspreid over de wijken van Zoetermeer. Alle scholen hebben een ‘eigen gezicht’ en bieden onderwijs van goede kwaliteit.

Basis voor meer

Stichting OPOZ wil alle kinderen gevarieerd onderwijs bieden van kwalitatief hoog niveau. Dit onderwijs vormt een geïntegreerd onderdeel van de totale ontwikkeling van deze kinderen op weg naar volwassenheid. Het stimuleert hen tot een actieve, kritische en emancipatorische participatie in de samenleving.

Anders gezegd: dit onderwijs moet de leerlingen een goede ‘basis voor meer’ meegeven voor hun verdere ontwikkeling. Om dit te kunnen realiseren is onder meer een goede relatie tussen de ouders/verzorgers van onze leerlingen en de school van essentieel belang. Op de openbare scholen wordt daarin dan ook extra geïnvesteerd.

Talentontwikkeling

Kinderen zijn van nature talentvol, nieuwsgierig en leergierig. Binnen OPOZ willen we alle leerlingen de kans geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo begeleiden we hen in hun groei. De komende jaren staan daarom de thema’s ‘talent in zijn brede betekenis’ en ‘optimale talentontwikkeling’ overal in de organisatie centraal.

Bekijk hier het filmpje van OPOZ in beeld.

Snel naar