Peuterspeelzaal

Voordat uw kind naar de basisschool gaat bieden wij de mogelijkheid van een peuterspeelzaal aan. U als ouders/verzorgers hebben de keuze uit een speeltaalhuis en een speelhuis. De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen vanaf twee jaar.

Waarom is de peuterspeelzaal belangrijk?

  • Spelen, ontdekken en leren met leeftijdsgenootjes. 
  • Kennismaken met woorden, cijfers, kleuren en vormen.
  • Meedoen aan leuke activiteiten zoals zingen, knutselen, voorlezen.
  • Veel aandacht voor de algemene en motorische ontwikkeling.
  • Spelenderwijs voorbereiden op het onderwijs. 

Speeltaalhuis of speelhuis

U als ouders/verzorgers hebben twee verschillende opties voor een peuterspeelzaal: een speeltaalhuis of en een speelhuis. Het verschil is dat het speeltaalhuis Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) biedt. Zij werken volgens de Piramide-methode, net zoals in de kleuterklassen van IKC Het Plankier. Het speelhuis volgt ook de thema’s van de Piramide-methode, maar biedt geen VVE aan. Bij zowel het speeltaalhuis als het speelhuis is er speciale aandacht voor de taalontwikkeling van het kind.

Speeltaalhuis IKC Het Plankier

In IKC Het Plankier zit het Speeltaalhuis IKC Het Plankier gevestigd. Het speeltaalhuis is op maandag-, dinsdag- en donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.30-12.30 uur. 

Speelhuis

Nabij gelegen ligt ook een speelhuis waar uw peuter terecht kan. De peuters kunnen daar spelen in de huiskamer of in de poppenhoek. Ook buiten is veel ruimte, zodat de peuters hun energie kwijt kunnen. Bij het speelhuis werken ze ook met de methode Piramide.

Voorbereiding op de basisschool

Wij werken samen met Speeltaalhuis IKC Het Plankier. Zij nemen regelmatig een kijkje in onze kleuterklassen met de oudste kinderen. Op deze manier kunnen zij alvast wennen aan een nieuwe omgeving. Dit maakt de overgang naar school makkelijker voor uw kind. Daarnaast nemen de peuters van het speeltaalhuis deel aan activiteiten die op school worden georganiseerd, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, verkeerslessen of themaweken. 

Meer informatie over Speeltaalhuis IKC Het Plankier vindt u hier.

 

Snel naar