Leerlingenraad

Sinds september 2016 hebben wij een actieve leerlingenraad (LR). De leerlingen uit de LR mogen meedenken over zaken die de school en haar leerlingen aangaan.

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen zich verkiesbaar stellen voor de LR. De kinderen uit de LR zijn democratisch gekozen en brengen namens hun klasgenoten onderwerpen en standpunten in die onder onze leerlingen leven. Ook worden zij soms geraadpleegd over bovenschoolse activiteiten.

Onze LR vergadert om de zes weken onder begeleiding van de directeur (Daphne Verkade) of de adjunct directeur (Debby Landgraf).

Snel naar