Leerlingenraad

De leerlingen uit de leerlingenraad mogen meedenken over zaken die de school en haar leerlingen aangaan.

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. De kinderen uit de leerlingenraad zijn democratisch gekozen en brengen namens hun klasgenoten onderwerpen en standpunten in die onder onze leerlingen leven. Ook worden zij soms geraadpleegd over bovenschoolse activiteiten.

Leden leerlingenraad 2022/2023:

Groep 5: Pepijn en Kymora
Groep 6: Chiara en Shirin
Groep 7: Giselle en Alexandra
Groep 8: Sterre en Robin

Hieronder ziet u de leerlingen van de leerlingenraad:

Snel naar