Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6! Hieronder schetsen we hoe een dag in groep 5/6 er uit ziet.
 

Om 08:20 uur gaat de deur van de school open en komen de kinderen de klas binnen. We begroeten elkaar met een boks en een praatje. 

Om 08:30 uur beginnen we met de dag. We starten met het doornemen van het dagrooster en het bespreken van bijzonderheden die dag. Op maandag beginnen we altijd met weekendpraat. Hoe zitten we er bij, welke leuke of bijzondere dingen hebben we gedaan in het weekend. 

Na de start van de ochtend gaan we aan het werk. We beginnen met rekenen. We gebruiken hiervoor de methode Wereld in getallen. Een aantal onderdelen die bij het rekenen centraal staan in groep 5 en 6 zijn: de tafels, klokkijken (hele uren, halve uren en kwartieren) en erbij en eraf sommen t/m 100 voor groep 4 en t/m 1000 voor groep 5. 

Na het rekenen gaan we vaak verder met spelling. We gebruiken hiervoor de methode Staal. Hier leren we woorden te schrijven met behulp van de verschillende categorieën, zoals hakwoorden, woorden met ng/nk, woorden met –eer, -oor of –eur en woorden met –aai, -ooi of –oei. 

Van 10:00 uur tot 10:30 uur hebben we pauze. We spelen een kwartier buiten en hebben een kwartier om te eten/drinken. De meester leest voor tijdens het eten en drinken. 

Na de pauze gaan we aan de slag met taal. Hiervoor gebruiken wij ook de methode Staal. We werken hierbij met thema’s zoals Amsterdam of Pronkstukken (in groep 6) en Ziekenhuis of Nacht (in groep 5). Na de taalles hebben wij nog tijd voor het zelfstandig werken en lezen voordat de ochtend voorbij is. Om 12.15 uur eten we onze lunch in de klas, de meester leest voor of we kijken naar een programma op het digibord. Daarna spelen we een half uur buiten. 

In de middag hebben we vakken zoals technisch lezen (methode Karakter), schrijven (methode Klinkers), begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip), Engels (methode Groove Me), wereldoriëntatie (methode Blink), verkeer (methode Veilig Verkeer Nederland), muziek (methode Zangexpress), handvaardigheid/tekenen en sova (methode Kanjertraining). Ook werken wij in groep 5/6 geregeld op de Chromebooks. Hierop oefenen we met rekenen, spelling en woordenschat. Om 14:45 uur is de dag voorbij en gaan de kinderen weer naar huis 

Op maandag en woensdag heeft groep 5/6 gym in de grote gymzaal. 

Van maandag tot en met vrijdag staat meester Frits voor groep 5/6. 
Op dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Melanie als onderwijsassistent in de klas aanwezig. 

Snel naar