Groep 3

Welkom bij groep 3. Hier wordt kort omschreven hoe een dag in groep 3 er vaak uitziet.
Om 8.30 uur start de dag en beginnen we met het doornemen van de dag en vertellen we of er nog bijzonderheden zijn die dag. Er is ook ruimte voor de kinderen om iets te vertellen. Rond 8.45 uur start de Lijn 3 les. Dit is onze leesmethode. We leren een nieuwe letter, oefenen met spelling, lezen woordrijtjes, lezen boeken, werken in het werkboek en doen vaak spelletjes wat met lezen te maken heeft.


Om 10 uur is het pauze en gaan de kinderen buiten uitwaaien en hun hapje eten. Bij terugkomst in de klas wordt er gedronken, voorgelezen en/of Schooltv gekeken.

Dan staat rekenen op het programma. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wereld in getallen’. De kinderen werken al snel op hun eigen niveau, dit is aangegeven met sterren. Tijdens de rekenlessen komen o.a. sommen, meten, wegen, getallenlijn tot 100 en logische verbanden leggen aan bod. Tussen de middag blijven de kinderen over of gaan zij naar huis voor de lunch.


In de middag zijn we druk bezig met de schrijfmethode ‘Klinkers’. De kinderen leren in blokschrift schrijven. Er wordt nog vaak een extra leesopdracht gedaan en er is ruimte voor vakken zoals Engels en wereldoriëntatie. De middag wordt vaak afgesloten met creatieve vakken zoals knutselen, tekenen en/of muziek. Vrij spelen staat wekelijks op het rooster in groep 3 en is nog ontzettend belangrijk bij jonge kinderen.

Om 15.30 bespreken we even kort de dag en gaan we weer naar huis!

Snel naar