Groep 3

Hier wordt kort omschreven hoe een dag in groep 3 er vaak uitziet.
 

Om 8.30 uur start de dag en beginnen we met het doornemen van de dag en vertellen we of er nog bijzonderheden zijn die dag. Er is ook ruimte voor de kinderen om iets te vertellen. Rond 8.45 uur start de Lijn 3 les. Dit is onze leesmethode. We leren een nieuwe letter, oefenen met spelling, lezen woordrijtjes, lezen boeken, werken in het werkboek en doen vaak spelletjes die met lezen te maken hebben.

Om 10 uur is het pauze en gaan de kinderen buiten uitwaaien en hun hapje eten. Bij terugkomst in de klas wordt er gedronken, voorgelezen en/of Schooltv gekeken.

Daarna staat rekenen op het programma. We gebruiken hiervoor de methode ‘Wereld in getallen’. De kinderen werken al snel op hun eigen niveau, dit is aangegeven met sterren. Tijdens de rekenlessen komen o.a. sommen, meten, wegen, getallenlijn tot 100 en logische verbanden leggen aan bod. Wij hanteren een continurooster, dus alle kinderen lunchen op school.

Om 13.00 uur begint de middag en zijn we druk bezig met de schrijfmethode ‘Klinkers’. De kinderen leren in blokschrift schrijven. Iedere les komt er een ander doel aan bod waarbij de kinderen aan hun motorische ontwikkeling werken. Denk hierbij aan kleien, verven, knippen, scheuren, rijgen, veters strikken en schijfpatronen. Er wordt nog vaak een extra leesopdracht in de middag gedaan voor groep 3 en er is ruimte voor vakken zoals Engels en wereldoriëntatie. De middag wordt vaak afgesloten met creatieve vakken zoals knutselen, tekenen, muziek en vrij spelen.  

Goed omgaan met elkaar in de klas is erg belangrijk. We doen daarom wekelijks lessen en oefeningen/spelletjes uit onze sociaal emotionele methode 'Kanjertraining'. We leren hiermee elkaar te vertrouwen, emoties te uiten en hoe we op een fijne manier met elkaar kunnen omgaan. 

Om 14:45 bespreken we even kort de dag en gaan we weer naar huis!

Juf Kim staat van maandag tot en met vrijdag voor groep 3.

Snel naar