Een veilige leeromgeving

Op IKC Het Plankier gebruiken wij de methode Kanjertraining voor onze lessen sociale vaardigheden. De Kanjertraining is een methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen, die gebruikt wordt in alle klassen van groep 1 t/m groep 8.  Ouders, leerkrachten en kinderen willen graag een veilige school, waar kinderen zichzelf kunnen zijn, zonder gepest of uitgelachen te worden. De Kanjertraining geeft handvatten voor sociale situaties.

Hoe werkt de Kanjertraining?

De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Wat leren kinderen bij de Kanjertraining?

De kinderen leren onder andere:
- Met gevoelens van jezelf en de andere kunnen omgaan
- Een compliment geven en ontvangen
- Samenwerken
- Grenzen aangeven
- Zelfvertrouwen/zelfrespect krijgen

De vier gedragstypen in de Kanjertraining

Tijdens de lessen zullen wij het vaak hebben over de vier verschillende gedragstypen. Deze vier gedragstypen worden in de klas uitgelegd met behulp van vier petten. Iedere pet heeft een andere kleur en staat voor een bepaald gedragstype. Het gaat hier om ‘de tijger’ (de witte pet), ‘het konijn’ (de gele pet), ‘de aap’ (de rode pet) en ‘de vogel’ (de zwarte pet).

- De tijger (de witte pet) is zichzelf, te vertrouwen, vriendelijk, behulpzaam en op een leuke manier grappig en stoer. Zonder witte pet moet hij ervoor oppassen niet naïef te worden.
- Het konijn (de gele pet) gedraagt zich vriendelijk, netjes en inlevend, zonder witte pet trekt zij zich echter terug en doet bang.
- De aap (de rode pet) gedraagt zich op een blijmoedige manier en heeft humor, zonder witte pet gaat hij echter meelopen en slooft hij zich op een vervelende manier uit.
- De vogel (de zwarte pet) vertoont leiderschapsgedrag en durft initiatief te nemen. Zonder witte pet speelt hij echter de baas, zoekt hij ruzie en kan hij pesten.

Meer uitleg over de Kanjertraining, hoe dit in zijn werk gaat en uitleg over de verschillende petten vindt u op www.kanjertraining.nl.

Snel naar