Ouderbetrokkenheid

Leerkrachten, ouders en leerlingen gaan open en respectvol met elkaar om. We werken samen en dragen zo bij aan de goede ontwikkelingen en prestaties van de kinderen.

Actieve school

We hebben een goede, actieve ouderraad, waardoor er veel activiteiten mogelijk zijn. Activiteiten die op school georganiseerd worden en het schoolplezier aanzienlijk vergroten, zijn de jaarlijkse disco voor de hele school, de Koningsspelen en het zomerfeest aan het eind van het jaar.

Snel naar