Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo communiceren wij open en helder naar ouders/verzorgers, hebben wij een structurele gesprekkencyclus en houden wij regelmatig koffieochtenden. Aan IKC Het Plankier is ook een actieve Ouderraad (OR) en Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Het doel van de OR is de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij binnen- en buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken en te stimuleren. De MR wordt betrokken bij beleids- en besluitvorming en komt op voor de belangen van ouders/verzorgers, kinderen en teamleden.

Communicatie

Op IKC Het Plankier hechten wij veel waarde aan goede communicatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten. Dit doen wij op de volgende manieren:

- de nieuwsbrief, die om de week wordt verstuurd naar alle ouders/verzorgers met informatie over schoolse zaken.
- de weekmails, die vanaf groep 4 elke week naar de ouders/verzorgers worden verstuurd met informatie die specifiek over de betreffende klassen gaan. In groep 1 t/m 3 worden de weekmails per thema verstuurd.
- de ouderapp (Klasbord), waar leuke foto's van verschillende activiteiten gedeeld worden door de leerkrachten.
- Social media accounts; Facebook en Instagram, hier worden regelmatig foto's van algemene activiteiten gedeeld.

Gesprekkencyclus

Wij vinden het belangrijk om ouders/verzorgers regelmatig te spreken. Wij maken gebruik van een gesprekkencylcus waarbij wij structureel contact hebben met ouders/verzorgers.
- Startgesprekken in september met ouder/verzorger en kind
- Voortgangsgesprekken in november met ouders/verzorgers
- Rapportgesprekken in februari met ouders/verzorgers
- Indien nodig nog een eindgesprek in juni
Wanneer dit wenselijk is, spreken we ouders/verzorgers vaker.

Koffieochtenden

Wij organiseren een aantal keer per schooljaar koffieochtenden. Tijdens deze koffieochtenden worden er verschillende specialisten uitgenodigd, waarbij er steeds één onderwerp centraal staat. Ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

De eerste koffieochtend dit schooljaar is op maandag 25 oktober en zal in het teken staan van motoriek. Deze koffieochtend zal juf Manon Vaartjes meer vertellen over dit onderwerp. Zij is onze MRT-er (Motorische Remedial Teaching) op school.

Op maandag 22 november 2021 van 8:30-9:30 uur vindt de tweede koffieochtend voor ouders/verzorgers plaats. Trainer Joke van der Linden informeert ouders/verzorgers over sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door hen de informatie te laten 'beleven/ervaren'.

Donderdag 20 januari 2022 is de derde koffieochtend van dit schooljaar. Deze ochtend wordt geleid door Stephanie van den Berg, Medewerker Informatie & Advies van CJG Meerpunt Zoetermeer. Zij zal vertellen over wat het Meerpunt Inlooppunt (en Scheidingspunt) is en kan betekenen voor ouders/verzorgers. Ook geeft zij aan met wat voor vragen ouders/verzorgers terecht kunnen en hoe Meerpunt hen kan helpen.

Snel naar