Toekomstgericht onderwijs

Op Het Plankier ontwikkelen we onderwijs met een toekomstgerichte visie. Zo werken de kinderen in alle groepen met laptops en computers. Het resultaat van deze vernieuwingen is terug te vinden in de prachtige Cito-scores die al jaren op of boven het landelijk gemiddelde zijn.

Kwalitatief goed onderwijs

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Op Het Plankier hebben we goede, deskundige leerkrachten die voortdurend scholing krijgen en van elkaar leren op de werkvloer. Daardoor blijft de kwaliteit van ons onderwijs goed.

21e-eeuwse vaardigheden

In ons onderwijs leggen wij de nadruk op toekomstgerichte vaardigheden. Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om zich in de toekomst te redden? Wij vinden het belangrijk dat ze stapsgewijs leren denken, dat ze kunnen samenwerken, een kritische houding hebben en oplossingsgericht bezig zijn. Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8 waarin de vaardigheid programmeren centraal staat is hier een voorbeeld van.
In de verschillende groepen zijn een digitaal schoolbord en laptops aanwezig. Onder andere met deze middelen willen wij de kinderen leren bepaalde denkstappen te maken.

Snel naar