Toekomstgericht onderwijs

Op IKC Het Plankier ontwikkelen we onderwijs met een toekomstgerichte visie. Zo werken de kinderen in alle groepen met chromebooks.

21e-eeuwse vaardigheden

In ons onderwijs leggen wij de nadruk op toekomstgerichte vaardigheden. Welke vaardigheden hebben kinderen nodig om zich in de toekomst te redden? Wij vinden het belangrijk dat ze stapsgewijs leren denken, dat ze kunnen samenwerken, een kritische houding hebben en oplossingsgericht bezig zijn.

Vernieuwde methodes

Op IKC Het Plankier hebben wij de afgelopen jaren verschillende methodes vernieuwd, waardoor deze aansluiten bij het toekomstgericht onderwijs. Zo hebben wij er bijvoorbeeld voor gekozen om de zaakvakken geïntegreerd aan te bieden middels de methode Blink. Tijdens deze lessen staan de 21e-eeuwse vaardigheden centraal. Met Engels werken wij met de methode Groove Me, waarbij de leerlingen in de bovenbouw de verwerking digitaal maken. Wij houden continu de ontwikkelingen omtrent het toekomstgericht onderwijs in de gaten en zullen ons hierop aanpassen waar dit kan. Voor rekenen werken wij sinds kort met de niewste methode van Wereld in Getallen (versie 5). Groep 3 t/m 5 werkt op papier en in groep 6, 7 en 8 werken wij digitaal.

Snel naar