Onderwijs op maat

Op IKC Het Plankier werken wij opbrengst- en handelingsgericht. Wij bieden onze lessen aan op drie verschillende niveaus. Bij ieder niveau hoort een passend aanbod met mogelijkheden die variëren van verrijking tot verlengde instructie. Kinderen krijgen hiermee onderwijs op maat en zo het onderwijs dat zij verdienen.

Passend aanbod

Kinderen die daar behoefte aan hebben, bieden we extra ondersteuning aan. Dit kan in de vorm van een verlengde instructie. Na de basisinstructie krijgen deze kinderen nog een verlengde instructie. Tijdens dit moment wordt de leerstof nogmaals uitgelegd en/of herhaald, zo nodig met aanvullende materialen.

Levelwerk

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen wij levelwerk aanbieden. Levelwerk is een leerlijn voor kinderen die meer aan kunnen dan het basisaanbod. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan in de klas. De leerlingen krijgen ook een keer per week begeleiding van een leerkracht. Ze hebben op dat moment de kans om vragen te stellen en het gemaakte werk na te kijken.

Veel specialisten in huis

Wij hebben op onze school veel leerkrachten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde richting van het onderwijs. Zo hebben wij bijvoorbeeld:
- een rekencoördinator
- een cultuurcoördinator
- een veiligheidscoördinator
- een ICT-coördinator
- een jonge kind specialist

Passend onderwijs en het Samenwerkingsverband PO Zoetermeer

Scholen (schoolbesturen) voor regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken in een bepaald gebied samen om te zorgen voor passend onderwijs. Dat heet een samenwerkingsverband (SWV). Een samenwerkingsverband kan ervoor zorgen dat ieder kind dat dit nodig heeft, extra hulp krijgt of naar een speciale school kan gaan.  

Onder de naam “SWV Zoetermeer” werken het samenwerkingsverband PO en het samenwerkingsverband VO in Zoetermeer samen met scholen, besturen en ketenpartners aan passend onderwijs.  

In dit document kunt u meer informatie lezen over passend onderwijs en het samenwerkingsverband PO Zoetermeer.

Snel naar