Onderwijs op maat

Op IKC Het Plankier werken wij opbrengst- en handelingsgericht. Wij bieden onze lessen aan op drie verschillende niveaus. Bij ieder niveau hoort een passend aanbod met mogelijkheden die variëren van verrijking tot verlengde instructie. Kinderen krijgen hiermee onderwijs op maat en zo het onderwijs dat zij verdienen.

Passend aanbod

Kinderen die daar behoefte aan hebben, bieden we extra ondersteuning aan. Dit kan in de vorm van een verlengde instructie. Na de basisinstructie krijgen deze kinderen nog een verlengde instructie. Tijdens dit moment wordt de leerstof nogmaals uitgelegd en/of herhaald, zo nodig met aanvullende materialen. Daarnaast bieden wij Remedial Teaching (RT) aan. Wij kijken hierbij naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen en gaan dan extra met een onderwerp aan de slag.

Levelwerk

Kinderen die hiervoor in aanmerking komen, kunnen wij levelwerk aanbieden. Levelwerk is een leerlijn voor kinderen die meer aan kunnen dan het basisaanbod. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan in de klas. De leerlingen krijgen ook een keer per week begeleiding van een leerkracht. Ze hebben op dat moment de kans om vragen te stellen en het gemaakte werk na te kijken.

Veel specialisten in huis

Wij hebben op onze school veel leerkrachten die gespecialiseerd zijn in een bepaalde richting van het onderwijs. Zo hebben wij bijvoorbeeld:
- een rekencoördinator
- een taalcoördinator
- een leescoördinator
- een cultuurcoördinator
- een veiligheidscoördinator
- een ICT-coördinator
- een leerkracht gespecialiseerd in dyscalculie en dyslexie
- twee jonge kind specialisten

Godsdienstig en humanistisch onderwijs

Kinderen kunnen vanaf groep 5 op vrijwillige basis kiezen voor godsdienstige vorming (GVO) of humanistische vorming (HVO).

Snel naar