Onderwijs op maat

Op Het Plankier werken wij opbrengst- en handelingsgericht. Ons onderwijs is verdeeld in drie verschillende niveaus. Bij ieder niveau hoort een passend aanbod met mogelijkheden die variëren van verrijking tot verlengde instructie. Kinderen krijgen hiermee onderwijs op maat en zo het onderwijs dat ze verdienen.

De leerkracht kijkt naar de onderwijsbehoefte van ieder kind en stemt het onderwijsaanbod hierop af. Kinderen die daar behoefte aan hebben, bieden we extra ondersteuning en kinderen die wat meer aankunnen, bieden we verdieping of verbreding.

Levelwerk

Kinderen die meer aankunnen dan aangeboden wordt, bieden wij levelwerk aan. Dat is een kist met verschillende materialen waarmee we de leerstof van de kinderen verrijken. De kinderen gaan hiermee zelfstandig aan de slag onder begeleiding van hun eigen leerkracht. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen in hun eigen klas de extra aandacht te geven, omdat ze een vertrouwensband met hun leerkracht hebben en de leerkracht dan ook hun ontwikkeling kan blijven monitoren.

Snel naar