Openingstijden

IKC Het Plankier is 52 weken per jaar open voor uw kind en heeft de kinderopvang en het basisonderwijs goed op elkaar afgestemd. 

Kinderopvang

De voorschoolse opvang is vanaf 07.30. De buitenschoolse opvang is vanaf na schooltijd tot 18.30 uur. De voor- en buitenschoolse opvang is gevestigd op verschillende locaties dichtbij school. Meer informatie hierover vindt u bij het kopje Buitenschoolse opvang.

Basisonderwijs

Wij hanteren op school een continurooster. Onze schooltijden zijn als volgt:

 maandag 08.30 – 14:45 uur
 dinsdag 08.30 – 14:45 uur 
 woensdag 08.30 - 12.15 uur
 donderdag 08.30 – 14.45 uur
 vrijdag 08.30 – 14.45 uur 

Gedurende de schoolvakanties is de kinderopvang geopend en het basisonderwijs gesloten.
 
Voor- en na schooltijd

Wij openen de deuren van de school ’s ochtends 10 minuten voor de aanvang van de lessen (08:20) om u in de gelegenheid te stellen de leerkrachten (kort) te spreken.

Snel naar