Een dag in groep 4 

 

Welkom op de pagina van groep 4! 

Hieronder schetsen we hoe een dag in groep 4 er uit ziet. We bespreken de verschillende vakken, de methodes die hier bij horen en andere specifieke zaken die bij groep 4 horen. 

 

Om 08:15 uur gaat de deur van de school open en komen de eerste kinderen binnen in de klas. Op het digibord staat iedere dag een redactiesom klaar. De kinderen lezen het verhaal, halen de som eruit en schrijven deze met het goede antwoord erbij op in hun schrift. Hierna gaan de kinderen verder met hun weektaak totdat de dag echt begint. Natuurlijk is er ook tijd om even bij te kletsen met klasgenootjes. 

 

Om 08:30 uur gaat de deur van de klas dicht en beginnen we met de dag. We bespreken hoe de dag er uit gaat zien en als er kinderen zijn die iets willen vertellen/laten zien dan is dit het moment daarvoor. Op maandag beginnen we altijd met de weekendkring. 

 

Hierna gaan we zelfstandig werken en lezen. 

Om 09:00 uur beginnen we met de rekenles. We gebruiken de methode Wereld in getallen. De rekenles begint altijd met het bespreken van de redactiesom. Onderdelen die onder andere centraal staan dit jaar zijn: de tafels, klokkijken (hele uren, halve uren en kwartieren) en erbij en eraf sommen t/m 100. 

 

Van 10:00 uur tot 10:30 uur hebben we pauze. We spelen een kwartier buiten en hebben een kwartier om te eten/drinken. De juf/meester leest voor tijdens het eten en drinken. 

 

Om 10:30 uur begint de spellingles. We gebruiken de methode Staal. Categorieën die onder andere centraal staan dit jaar zijn: woorden met -ooi, -oei, -aai, woorden met ng/nk en woorden met -eer, -oor, -eer. 

 

Om 11:00 uur begint de taalles. We gebruiken ook hiervoor de methode Staal. We werken met deze methode in thema's. Thema's die voorbij komen zijn onder andere onderweg, kleding en nodig. 

 

Om 11:45 uur is de ochtend afgelopen en gaan de kinderen naar huis of de overblijf.  

 

In de middag hebben we vakken zoals technisch lezen (methode Estafette), schrijven (methode Pennenstreken), begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip), Engels (methode Groove Me, wereldoriëntatie (methode Blink), verkeer (methode Veilig Verkeer Nederland), muziek (methode Zangexpress), handvaardigheid/tekenen (methode Moet je doen) en sova (methode Kanjertraining).  

 

Op woensdag en donderdag heeft groep 4 gym in de grote gymzaal. 

 

Groep 4 werkt al veel met de Chromebooks. Hierop oefenen we met spelling, woordenschat en rekenen.  

 

Een druk, maar erg gezellig jaar van de basisschool!  

Snel naar