Groep 4

Welkom op de pagina van groep 4! Hieronder schetsen we hoe een dag in groep 4 er vaak uitziet.  
 

Om 8.30 uur begint de dag. Wij beginnen met het doornemen van het rooster en het bespreken van bijzonderheden die dag. De kinderen beginnen met zelfstandig werken. Hierin werken zij aan de weektaak. Daarna gaan we aan de slag met rekenen. Wij gebruiken hiervoor de methode Wereld in getallen. Een aantal onderdelen die bij het rekenen centraal staan in groep 4 zijn: de tafels, erbij en eraf sommen t/m 100 en klokkijken. Na het rekenen hebben we schrijven of lezen op het rooster staan.

Van 10:00 uur tot 10:30 uur hebben we pauze. We spelen een kwartier buiten en hebben een kwartier om te eten en drinken. De juf leest voor tijdens het eten en drinken.

Na de pauze gaan we door met spelling. Wij gebruiken hiervoor de methode Staal. Hierleren wij hoe je woorden schrijft met behulp van categorieën, zoals hakwoorden, woorden met ng/nk, woorden met –eer, -oor of –eur en woorden met –aai, -ooi of –oei. Vervolgens gaan we aan de slag met taal. Hiervoor gebruiken wij ook de methode Staal. We werken hierbij met thema’s zoals onderweg, kleding en nodig. Na de taalles staat er technisch lezen of begrijpend lezen op het programma. Wij werken met de methode Karakter voor technisch lezen en de methoden Nieuwsbegrip en Junior Einstein voor begrijpend lezen.

Om 12:15 uur hebben de kinderen lunchpauze. We eten samen in de klas en daarna gaan de kinderen buitenspelen tot 13:00 uur.

In de middag hebben we vakken zoals Engels (methode Blink Engels), wereldoriëntatie (methode Blink Geïntegreerd), verkeer (methode Veilig Verkeer Nederland), muziek (methode Zangexpress), handvaardigheid/tekenen (methode Moet je doen) en sova (methode Kanjertraining).Ook werken wij in groep 4 geregeld op de Chromebooks. Hierop oefenen we met spelling, woordenschat en rekenen. Om 14:45 uur is de dag voorbij en gaan de kinderen weer naar huis.

Op maandag tot en met vrijdag staat juf Fiona voor de klas.

Snel naar