Groep 4

Hieronder schetsen wij hoe een dag in groep 4 er vaak uitziet.  

Om 8.30 uur begint de dag. Wij beginnen de dag met het doornemen van het rooster en het bespreken van bijzonderheden die dag. Ook maken de kinderen tijdens de inloop de redactiesom die op het bord staat. Na de start van de ochtend gaan we aan het werk. We beginnen met rekenen. Wij gebruiken hiervoor de methode Wereld in getallen. De rekenles beginnen wij met het bespreken van de redactiesom. Een aantal onderdelen die bij het rekenen centraal staan in groep 4 zijn: de tafels, klokkijken en erbij en eraf sommen t/m 100. Na het rekenen gaan wij vaak verder met spelling. Wij gebruiken hiervoor de methode Staal. Hier leren wij woorden te schrijven met behulp van categorieën, zoals hakwoorden, woorden met ng/nk, woorden met –eer, -oor of –eur en woorden met –aai, -ooi of –oei.  

Van 10:00 uur tot 10:30 uur hebben we pauze. We spelen een kwartier buiten en hebben een kwartier om te eten/drinken. De juf leest voor tijdens het eten en drinken. 

Na de pauze gaan we aan de slag met taal. Hiervoor gebruiken wij ook de methode Staal. We werken hierbij met thema’s zoals onderweg, kleding en nodig. Na de taalles hebben wij nog tijd voor het zelfstandig werken en lezen voordat de ochtend voorbij is. Tussen de middag gaan de kinderen naar de overblijf of gaan zij naar huis om te lunchen.

In de middag hebben we vakken zoals technisch lezen (methode Estafette), schrijven (methode Klinkers), begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip), Engels (methode Groove Me), wereldoriëntatie (methode Blink), verkeer (methode Veilig Verkeer Nederland), muziek (methode Zangexpress), handvaardigheid/tekenen (methode Moet je doen) en sova (methode Kanjertraining). Ook werken wij in groep 4 geregeld op de Chromebooks. Hierop oefenen we met spelling, woordenschat en rekenen. Om 15.30 uur is de dag voorbij en gaan de kinderen weer naar huis. 

Van maandag tot en met vrijdag staat juf Didi voor groep 4.

Snel naar