Groep 1/2 B

Op IKC Het Plankier zijn er twee kleutergroepen te vinden. De groepen werken nauw samen waarin een rode draad terug te vinden is in de werkwijze. In de groepen 1-2 werken wij thematisch. Elke vier tot zes weken staat een bepaald thema centraal. In de groepen 1-2 vinden wij spelend leren erg belangrijk. Elke groep heeft een aantal uitdagende hoeken die worden aangepast aan het thema. Ondanks dat we nu twee kleutergroepen hebben, wordt er nauw samengewerkt. De klassen worden vaak gemengd en/of samengevoegd.

 

De schooldag start in de kring. In de ochtendkring bespreken we de dagen, de datum, de maanden, het weer, de dagplanning en zingen we liedjes. In de kring hebben we ook reken- en taalactiviteiten, Engelse les en besteden we aandacht aan sociaal-emotionele lessen door middel van de methode Kanjertraining. Hier is een vast rooster voor die wekelijks gevolgd wordt, waarin deze lessen afwisselend aan bod komen. Aan de hand van het planbord kiezen de kinderen zelf een activiteit waarmee ze willen gaan werken of spelen. In de klas is een rijke speelleeromgeving gecreëerd zodat de kinderen genoeg keus en uitdaging hebben bij het kiezen van hun activiteit.

Rond 10.15 uur gaan we terug in de kring om te eten en te drinken. Tijdens het eten en drinken lezen we een prentenboek voor. Aan het einde van de ochtend spelen de kinderen buiten op het kleine plein. De kinderen hebben beschikking over fietsen, karren, klossen, paardentouw, enz. Na de lunchpauze vindt er weer een kring plaats, waarin eerder genoemde lessen aan bod kunnen komen. Na het spelen en werken gaan wij naar buiten, hiermee wordt de dag afgesloten. In de middag spelen we op het grote plein.

Van maandag tot en met vrijdag staat juf Feline voor de klas. Eén dagdeel per week is er een onderwijsassistente (juf Sammy) in de klas aanwezig. Hierdoor is er meer individuele aandacht mogelijk en extra begeleiding voor de kinderen. 

Snel naar