Groep 1/2 B

In groep 1/2 B werken wij thematisch. Elke vier tot zes weken staat een bepaald thema centraal. In groep 1/2 B vinden wij spelend leren erg belangrijk. Elke kleutergroep heeft een aantal uitdagende hoeken die worden aangepast aan het thema. 
 

In onze groep starten wij vrijwel elke dag in de kring. Naast de verhalen van de kinderen behandelen we altijd de dagen van de week en spelen we vaak in op actualiteiten van die dag. Ook hebben we in de kring dan een les die te maken heeft met (voorbereidend) rekenen of taal, sociale vaardigheden en zelfs Engels.

Na de kring gaan we spelen en werken. Hierbij begint groep 2 meestal met een werkje uit de kast; er mag dan gekozen worden voor een taal- of rekenwerkje. Groep 1 mag kiezen van het kiesbord; zij spelen graag in de hoeken (huishoek, bouwhoek of themahoek) ook wordt er door hen vaak gekozen uit de kasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een puzzel of een kleurwerkje!

Naast het spelen en werken wordt er ook regelmatig tijdens het speel- en werkmoment tijd gemaakt om met een klein groepje extra te werken aan de doelen die wij onze kleuters graag zien behalen binnen hun leerjaar. Verder wordt er veel geknutseld. Na de speel-/werkles is het tijd om te eten en drinken. Vaak kijken we dan ook naar een educatief filmpje van ‘Koekeloere’ of ‘Huisje, boompje, beestje’. 

Er is één keer in de week gymles van onze vakdocent meester Gillian, deze uitgezette gymles herhalen we later in de week met de eigen juf en daarnaast verzorgt de juf ook nog een eigen gymles. 

Aan het einde van de ochtend spelen we vaak buiten (als het weer het toelaat). Vaak wordt er ook gezongen of gedanst. Daarna gaan we naar huis of naar de overblijf. In de middag herhaalt dit ritueel zich, maar dan zonder eet- en drinkmoment. 

Juf Janet staat op op maandag en dinsdag voor de klas.
Juf Jerdy staat op woensdag, donderdag en vrijdag voor de klas.

Snel naar