Groep 1-2 B

Zoals velen al gezien hebben is er met de start van het nieuwe kalenderjaar een tweede kleuterklas opgericht. Hierin zitten kinderen die in groep 1-2 A zaten en kinderen die voor het eerst naar school komen. De groepsleerkrachten zijn juf Marijke en juf Feline. In de groepen 1-2 werken wij thematisch. Elke 4 tot 6 weken staat een bepaald thema centraal. In de groepen 1-2 vinden wij spelend leren erg belangrijk. Elke groep heeft een aantal uitdagende hoeken die worden aangepast aan het thema. De schooldag start in de kring. In de ochtendkring bespreken we de dagen, maanden, het weer, de dagplanning en zingen we liedjes. In de kring hebben we ook reken- en taalactiviteiten en Engelse les. Dit verschilt per dag.

Aan de hand van het planbord kiezen de kinderen een activiteit. Rond 10.15 uur gaan we terug in de kring om te eten en te drinken. Na het eten en drinken lezen we een prentenboek voor. Aan het einde van de ochtend spelen de kinderen buiten op het kleine plein. De kinderen hebben beschikking over fietsen, karren, klossen, paardentouw, enz. Na de lunchpauze vindt er weer een kring plaats, waarin er ruimte is voor verschillende activiteiten. Na het spelen en werken gaan wij naar buiten, hiermee wordt de dag afgesloten. In de middag spelen we op het grote plein.

 

Ondanks dat er nu twee kleuterklassen zijn, werken wij nog steeds als één. Alle thema’s lopen parallel en de twee klassen worden vaak gemengd en/of samengevoegd. Wij zijn trots dat deze tweede klas is ontstaan en verwelkomen graag nieuwe kinderen.

 

 

Snel naar