Schoolgids en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie aanvragen. Zo kunt u opvragen:

- de Schoolgids
- het Informatieboekje
- Het pestprotocol

In de schoolgids vindt u meer informatie over schoolinhoudelijke zaken.

Wilt u meer weten over de school en haar activiteiten? Dan biedt het informatieboekje uitkomst. Hierin staan afspraken, evenementen en uitleg van diverse activiteiten, werkgroepen e.d.

Onze school heeft een pestprotocol. Hierin geven wij aan hoe wij een veilige en prettige werksfeer voor onze leerlingen en de leerkrachten willen bewerkstelligen.

U kunt een email sturen naar plankier@opoz.nl om de informatie op te vragen.

     

    Snel naar