Schoolgids en formulieren

U kunt hier belangrijke formulieren en informatie vinden. 

Zo kunt u inlezen: 

Informatieboekje 2020-2021
- Schoolgids 2020-2021 volgt snel

Zo kunt u opvragen

- Het gedragsprotocol (pestbeleid)
- Het veiligheidsbeleid
- De klachtenregeling
- Het protocol 'Schorsen en verwijderen van Leerlingen'
- Het vervangingsbeleid


In de schoolgids vindt u meer informatie over schoolinhoudelijke zaken.

Wilt u meer weten over de school en haar activiteiten? Dan biedt het informatieboekje uitkomst. Hierin staan afspraken, evenementen en uitleg van diverse activiteiten, werkgroepen e.d.

Onze school heeft een pestprotocol. Hierin geven wij aan hoe wij een veilige en prettige werksfeer voor onze leerlingen en de leerkrachten willen bewerkstelligen.

U kunt een email sturen naar plankier@opoz.nl om de informatie op te vragen.

     

    Snel naar