Speeltaalhuis

IKC Het Plankier heeft een interne peuterspeelzaal, het Speeltaalhuis. Bij deze peuterspeelzaal wordt gewerkt met dezelfde lesmethode als bij de kleuters (Piramide). Hierdoor is op school een goede doorgaande lijn ontwikkeld van peuters tot kleuters.

Openingstijden

De peuterspeelzaal is op maandag-, dinsdag- en donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.30-12.30 uur. 

Spelen en leren

We zingen wat af bij Speeltaalhuis IKC Het Plankier. Door liedjes te zingen, leren kinderen namelijk heel veel nieuwe woorden. Uw zoon of dochter kan zich bij ons ook vermaken in de huishoek, bouwhoek of leeshoek. Daar leert hij of zij spelen met andere kinderen. We knutselen met uw kind. Zo verbeteren we de fijne motoriek. We spelen buiten. Uw kind kan daar rennen, fietsen of met de bal spelen. Zo wordt zijn of haar grove motoriek beter. Al deze activiteiten voelen voor uw kind als spelen. En ondertussen leert hij of zij heel veel.

Aandacht voor de natuur

We gaan regelmatig naar wijktuin De Zoete Aarde. Daar leert uw kindje waar groente vandaan komt en hoe groente groeit. We kunnen er spelletjes doen of speurtochten. Dat wordt vanzelfsprekend een leuke middag voor uw kind!

Ouderbetrokkenheid

U krijgt bij elk thema een nieuwsbrief. Daarin leest u met welk thema we werken. En of er nog bijzondere dingen zijn gebeurd. Daarnaast nodigen wij u uit voor ouderbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen wij u hoe u ook thuis met de thema’s kunt werken.

Voorbereiding op de basisschool

We werken veel samen met IKC Het Plankier. We nemen regelmatig een kijkje in de kleuterklassen met de oudste kinderen. Op deze manier kunnen zij alvast wennen aan een nieuwe omgeving. IKC Het Plankier werkt met dezelfde methode als wij. Dit maakt de overgang naar school makkelijker voor uw kind. Daarnaast nemen de peuters van de peuterspeelzaal deel aan activiteiten die op school worden georganiseerd, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, verkeerslessen of themaweken. 

Meer informatie vindt u hier.

Snel naar