Speeltaalhuis

IKC Het Plankier heeft een interne peuterspeelzaal, het Speeltaalhuis. Bij deze peuterspeelzaal wordt gewerkt met dezelfde lesmethode als bij de kleuters (Piramide). Hierdoor is op school een goede doorgaande lijn ontwikkeld van peuters tot kleuters.

De peuterspeelzaal is op maandag-, woensdag- en donderdagochtend geopend. De peuters van de peuterspeelzaal nemen deel aan activiteiten die op school worden georganiseerd, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, verkeerslessen of themaweken.

Snel naar