Speeltaalhuis

IKC Het Plankier heeft een interne peuterspeelzaal, het Speeltaalhuis. Bij deze peuterspeelzaal wordt gewerkt met dezelfde lesmethode als bij de kleuters (Piramide). Hierdoor is op school een goede doorgaande lijn ontwikkeld van peuters tot kleuters.

De peuterspeelzaal is op maandag-, dinsdag- en donderdag- en vrijdagochtend geopend van 8.30-12.30 uur. 

De peuters kunnen zich vermaken in de huishoek, bouwhoek of leeshoek. Daar leert hij/zij spelen met andere kinderen. Er wordt ook geknutseld. Zo verbetert de fijne motoriek. Er wordt ook buiten gespeeld. Zo wordt de grove motoriek beter. Alle activiteiten voelen als spelen en ondertussen leert de peuter veel. Er wordt wat afgezongen! Door liedjes te zingen, leren kinderen veel nieuwe woorden zonder dat zij dit door hebben. Regelmatig wordt de wijktuin De Zoete Aarde bezocht. Daar leert de peuter waar groente vandaan komt en hoe groente groeit. En worden spellen gespeeld of speurtochten gedaan.

De peuters van de peuterspeelzaal nemen deel aan activiteiten die op school worden georganiseerd, bijvoorbeeld de Kinderboekenweek, verkeerslessen of themaweken. De oudste peuters nemen regelmatig een kijkje in de kleuterklas. Zo kunnen zij alvast wennen.

Snel naar