Wat ons beweegt

We kijken naar de ontwikkelingsbehoefte van alle kinderen. Door te werken met heterogene groepen en een passend onderwijsaanbod, werken we handelingsgericht. Ons onderwijsaanbod passen we aan de ontwikkeling van het kind aan.

Toekomstgerichte vaardigheden

Op Het Plankier zijn we gericht op kennis, vaardigheden en inzicht. We leggen de focus op het aanleren van vaardigheden die kinderen nodig hebben in een snel veranderende maatschappij.

Godsdienstig en humanistisch onderwijs

Kinderen kunnen vanaf groep 5 op vrijwillige basis kiezen voor godsdienstige vorming (GVO) of humanistische vorming (HVO).

Snel naar