Een veilige omgeving

Op school heerst een prettige sfeer. De directeur en de leerkrachten kennen alle kinderen en ouders. Nieuwe leerlingen, maar ook nieuwe leerkrachten voelen zich snel opgenomen in de groep en het team. Iedereen weet snel zijn weg te vinden binnen de school.

Ouders en kinderen hebben het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. We bereiden kinderen voor op de maatschappij van de toekomst. Onze missie is kinderen vanuit een veilige basis tot een optimale ontwikkeling te laten komen.

‘Goed gedaan’

In alle groepen werken we met de methode ‘Goed gedaan’. Met deze methode willen we een basis leggen waarop kinderen kunnen terugvallen als dat nodig is. We doen aan hoor en wederhoor en de leerkrachten nemen elk kind serieus.

Taakspel

We hebben een veiligheidscoördinator die zich heeft geschoold tot ‘Taakspel-expert’. Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. Taakspel heeft een tweeledig karakter kinderen leren taakgericht aan het werk te gaan, zodat ze weten welk gedrag van hen verwacht wordt, en daarnaast hoe ze elkaar positief benaderen.

Snel naar