Leerlingenraad

Sinds september 2016 hebben wij een actieve leerlingenraad (LR). De leerlingen uit de leerlingenraad mogen meedenken over zaken die de school en haar leerlingen aangaan.

Alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen zich verkiesbaar stellen voor de leerlingenraad. De kinderen uit de leerlingenraad zijn democratisch gekozen en brengen namens hun klasgenoten onderwerpen en standpunten in die onder onze leerlingen leven. Ook worden zij soms geraadpleegd over bovenschoolse activiteiten.

Onze leerlingenraad vergadert om de zes weken onder begeleiding van de adjunct directeur (Debby Landgraf). De directeur (Daphne Verkade) sluit incidenteel aan.

Leden leerlingenraad:

Groep 5: Lotte en Jonathan
Groep 6: Rowan en Tristan
Groep 7: Giano en Timo
Groep 8: Milena en Phayelynn

Hieronder ziet u de leerlingen van de leerlingenraad.


Snel naar