Nieuwe directeur op IKC Het Plankier

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2019-2020 is mw. D. Verkade benoemd als directeur van IKC Het Plankier.

Snel naar