Groep 6

In groep 6 beginnen wij de dag meestal met een verhaaltjessom. De kinderen moeten het verhaaltje lezen en kijken wat de som is die ze moeten uitrekenen. Vanaf medio november beginnen de kinderen de dag met Typetuin; in groep 6 leren de kinderen hoe ze (snel en blind) moeten typen op een computer.

In de ochtend staan verder rekenen, taal en spelling op het programma. Met rekenen beginnen wij met het herkennen van breuken, maken wij grote deelsommen, gaan wij flink aan de slag met het meten van lengtematen, inhoudsmaten en gewicht en moeten wij de tafels uit ons hoofd kennen omdat we ook met grotere getallen vermenigvuldigingen gaan maken.

Met spelling leren de kinderen verschillende regels uit hun hoofd met de bijbehorende categorienaam. Elke les hebben wij een oefen dcitee waarbij er verschillende categorieën aan bod komen. Een voorbeeld van een categorie van Staal is het Kilowoord. De regel die hierbij hoort is: Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.  In groep 6 leren de kinderen ook het toepassen van de werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd.

Met taal leren de kinderen heel veel nieuwe woorden, die ze vaak moeten toepassen in de lessen. De taallessen zijn zo opgebouwd dat de kinderen de eerste twee weken kennis vergaren over een bepaald thema, waarna zij in de derde week een eindproduct maken die hiermee te maken heeft, bijvoorbeeld het schrijven van een verhaal. Het eindproduct wordt vaak afgesloten met een presentatie hiervan.

In de middag werken wij vaak aan de volgende vakken: Engels met de methode Groove Me, Wereldoriëntatie met Blink, Technisch lezen met Estafette, Begrijpend lezen via Nieuwsbegrip, verkeer met de verkeerskranten, Sociale vaardigheden met de Kanjertraining, expressie, programmeren en oefenen wij vaak extra op het gebied van taal, rekenen en spelling met behulp van de Chromebooks.

De topografie van Nederland leren de kinderen in groep 6 uit hun hoofd. Hier zullen ze ook huiswerk voor mee naar huis krijgen.

Een jaar waarin we veel leren en veel plezier hebben!

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag staat juf Brianna voor de klas. Op deze dagen is juf Stephanie ook aanwezig, zij loopt haar LIO stage (4e jaars) in deze klas. Op woensdag staat juf Janet voor de klas.

Snel naar