Groep 5

Het schooljaar is weer gestart en alle kinderen zitten hoopvol in de klas te kijken naar de juf. 'Wat zullen we dit schooljaar allemaal gaan leren?' en 'Wat komt er allemaal op ons pad?' Om te beginnen is groep 5 het jaar waarin kinderen kennis maken met de schooltuinen. Vanaf het voorjaar zullen zij wekelijks, onder begeleiding van de juf en hulpouders, naar de schooltuinen aan de Broekwegzijde gaan. Met de kaplaarzen en de vingers in de aarde zullen zij hun eigen tuintje gaan onderhouden. Dit levert aan het eind van het seizoen een hoop oogst op! Maar ook in de klas worden er nieuwe terreinen ontdekt. Bij rekenen leren de kinderen de tafels t/m 10, is klokkijken een groot aandachtspunt en wordt er al een begin gemaakt met het meten van oppervlaktes en omtrekken. Taal leert kinderen verschillende teksten te herkennen en te schrijven. En bij spelling zijn de kinderen druk bezig met het leren van allerlei verschillende soorten woordcategorieën. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gehoord van een 'luchtwoord'? De kinderen leren de spellingsregel: 'Een luchtwoord is een korte klank, met daarna de -cht van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.' en kunnen deze woorden zowel herkennen als de spellingsregel toepassen. Knap he?! 

Snel naar