Groep 5

Het schooljaar is weer gestart en alle kinderen zitten hoopvol in de klas te kijken naar de juf of meester. 'Wat zullen we dit schooljaar allemaal gaan leren?' en 'Wat komt er allemaal op ons pad?'

Om te beginnen is groep 5 het jaar waarin kinderen kennis maken met de schooltuinen. Vanaf het voorjaar zullen zij wekelijks, onder begeleiding van de juf en hulpouders, naar de schooltuinen aan de Broekwegzijde gaan. Met de kaplaarzen en de vingers in de aarde zullen zij hun eigen tuintje gaan onderhouden. Dit levert aan het eind van het seizoen een hoop oogst op!

In de klas worden er ook nieuwe terreinen ontdekt. Met het rekenen leren de kinderen de tafels t/m 10, is klokkijken een groot aandachtspunt en wordt er een begin gemaakt met het meten van oppervlaktes en omtrekken. Ook gaan we de getallenlijn t/m 1000 verkennen en maken we erbij en eraf sommen t/m 1000.

Met taal leren de kinderen verschillende teksten te herkennen en te schrijven. We werken in leuke thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Er is veel aandacht voor woordenschat en taal verkennen.

Met spelling zijn de kinderen druk bezig met het leren van allerlei verschillende soorten woordcategorieën. Heeft u bijvoorbeeld wel eens gehoord van een 'luchtwoord'? De kinderen leren de spellingsregel: 'Luchtwoord: korte klank, met daarna de -cht van lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt en hij zegt.' Ook kunnen ze deze woorden zowel herkennen als de spellingsregel toepassen.

Een leerzaam en gezellig jaar!

Juf Eline werkt op maandag, dinsdag, woensdag om de week en vrijdag en juf Kelly werkt op woensdag om de week en op donderdag.

Snel naar