Groep 4/5

Welkom op de pagina van groep 4/5! Hieronder schetsen we hoe een dag in groep 4/5 er uit ziet.
 

Om 08:20 uur gaat de deur van de school open en komen de kinderen de klas binnen. Tijdens de 10 minuten inloop maken de kinderen de redactiesom die iedere dag op het digibord staat en is er natuurlijk even tijd om te kletsen met klasgenootjes.

Om 08:30 uur beginnen we met de dag. We starten met het doornemen van het dagrooster en het bespreken van bijzonderheden die dag. Op maandag beginnen we altijd met de weekendkring.

Na de start van de ochtend gaan we aan het werk. We beginnen met rekenen. We gebruiken hiervoor de methode Wereld in getallen. Een aantal onderdelen die bij het rekenen centraal staan in groep 4 en 5 zijn: de tafels, klokkijken (hele uren, halve uren en kwartieren) en erbij en eraf sommen t/m 100 voor groep 4 en t/m 1000 voor groep 5.

Na het rekenen gaan we vaak verder met spelling. We gebruiken hiervoor de methode Staal. Hier leren we woorden te schrijven met behulp van de verschillende categorieën, zoals hakwoorden, woorden met ng/nk, woorden met –eer, -oor of –eur en woorden met –aai, -ooi of –oei.

Van 10:00 uur tot 10:30 uur hebben we pauze. We spelen een kwartier buiten en hebben een kwartier om te eten/drinken. De juf leest voor tijdens het eten en drinken.

Na de pauze gaan we aan de slag met taal. Hiervoor gebruiken wij ook de methode Staal. We werken hierbij met thema’s zoals onderweg, kleding en nodig. Na de taalles hebben wij nog tijd voor het zelfstandig werken en lezen voordat de ochtend voorbij is.

Tussen de middag gaan de kinderen naar de overblijf of gaan zij naar huis om te lunchen.

In de middag hebben we vakken zoals technisch lezen (methode Karakter), schrijven (methode Klinkers), begrijpend lezen (methode Nieuwsbegrip), Engels (methode Groove Me), wereldoriëntatie (methode Blink), verkeer (methode Veilig Verkeer Nederland), muziek (methode Zangexpress), handvaardigheid/tekenen en sova (methode Kanjertraining). Ook werken wij in groep 4/5 geregeld op de Chromebooks. Hierop oefenen we met rekenen, spelling en woordenschat. Om 15.30 uur is de dag voorbij en gaan de kinderen weer naar huis

Op maandag en woensdag heeft groep 4/5 gym in de grote gymzaal.

Een druk, maar erg gezellig jaar van de basisschool!

Van maandag tot en met vrijdag staat meester Eddie voor groep 4/5.

Snel naar