Een dag in de kleutergroep

Op onze school krijgen de kleuters thematisch onderwijs. We werken met de methode ‘Piramide’, waarin een rijke speel-leeromgeving gecreëerd wordt en spelend leren centraal staat. De dag bestaat uit verschillende momenten waarin gewerkt wordt in de grote kring, kleine kring. Verder zijn er momenten om buiten te spelen en te gymen.

We starten de dag met dagritmekaarten om aan de kinderen duidelijk te maken wat zij de rest van de dag gaan leren.

Heterogene groepen

Op Het Plankier werken we, waar mogelijk, met heterogene groepen. Dat wil zeggen dat twee leerjaren in één groep zitten. Kinderen leren met en van elkaar. Dit stimuleert samenwerken en bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel. Dat zijn vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben.

Snel naar