Leerlingenraad

De leerlingenraad komt geregeld bij elkaar om zaken te bespreken die voor onze leerlingen belangrijk zijn. Afgelopen periode zijn de kinderen uit de leerlingenraad langs alle klassen geweest om de schoolregels nogmaals onder de aandacht te brengen. Ze bespraken de schoolregels en legde zo nodig uit hoe wij ons dus op onze school gedragen. Wanneer er vragen waren vanuit de klassen, konden zij deze beantwoorden. 
Media
  • De leerlingenraad leerlingen van groep 5
  • De leerlingenraad leerlingen van groep 7
  • De leerlingenraad leerlingen van groep 8
  • De leerlingenraad leerlingen van groep 6

Snel naar