Vertrouwens- en samenwerkingsopdrachten vanuit de Kanjertraining

De Kanjertraining besteedt veel aandacht aan de vertrouwensband tussen de leerlingen en leerkracht(en) en legt de focus op de vaardigheid samenwerken. Er wordt gewerkt vanuit het idee dat er pas een goede en veilige leeromgeving kan ontstaan, wanneer we elkaar in de klas kunnen vertrouwen. We kennen elkaars sterke en minder sterke kanten. We hoeven niet met iedereen even goed bevriend te zijn, maar respecteren elkaar. We hebben het vertrouwen dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat er een fijne en veilige sfeer in de klas heerst. Dit is een proces en het kost tijd om dit te bereiken. Vooral in de eerste weken van het schooljaar wordt hier extra aandacht aan besteed. We doen het samen.

 

Tijdens de Kanjertrainingslessen komen deze twee aspecten (vertrouwen en samenwerken) vaak aan bod. Er zitten geregeld opdrachten tussen die de kinderen samen moeten uitvoeren en waarbij er sprake moet zijn van een zeker gevoel van vertrouwen. Naast de opdrachten tijdens de lessen, heeft iedere klas ook een Kanjerklapper. In deze Kanjerklapper staan veel korte opdrachten gesorteerd in de categorieën kennismaken, samenwerken en vertrouwensoefeningen. Deze opdrachten komen naast de Kanjertrainingslessen gedurende het gehele schooljaar aan bod. 

Media
  • 120533655_334123080980299_9166275997590263002_n

Snel naar