A-licentie Kanjertraining behaald!

Vorig schooljaar heeft het gehele lesgevende team van IKC Het Plankier de training van een specialist in de Kanjertraining gevolgd. Meerdere middagen kwamen wij bijeen om onder begeleiding alles te leren over deze methode. Aan het einde van vorig schooljaar hebben wij onze A-licentie behaald! Dit betekent dat wij de training met succes hebben afgerond en de lessen in de praktijk kunnen gaan uitvoeren. Over twee jaar zullen wij wederom een training volgen om de B-licentie te kunnen behalen.

Wij gebruiken op IKC Het Plankier de methode Kanjertraining om lessen te geven op sociaal- emotioneel gebied. Vorig jaar heeft u de folder van ons ontvangen met hierop meer informatie. Mocht u graag nog meer informatie hebben, dan kunt u dit vinden op www.kanjertraining.nl. Zodra de situatie dit toelaat, zullen wij u uitnodigen voor een ouderavond rondom deze methode. Een specialist zal u deze avond meer informatie geven over de Kanjertraining.

Vorig schooljaar hebben wij al een aantal lessen Kanjertraining gegeven. Wellicht is uw zoon/dochter thuisgekomen met verhalen over verschillende petten, het begrip ‘benzine geven’ of verhalen over vertrouwensoefeningen. Helaas zijn niet alle lessen doorgegaan i.v.m. het tijdelijk sluiten van de school i.v.m. het coronavirus. Gelukkig mogen de kinderen nu weer naar school toe en dat betekent dat wij vol goede moed beginnen aan een nieuw schooljaar met Kanjertrainingslessen!

De kinderen krijgen wekelijks een Kanjertrainingsles in de klas. De methode werkt met verschillende thema’s rondom de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wij hechten veel waarde aan deze lessen en besteden hier dus ook nadrukkelijk tijd aan in de klas. Via de nieuwsbrief zullen wij u geregeld op de hoogte houden van de inhoud van de Kanjertrainingslessen.

Snel naar