Rookvrij schoolplein

IKC Het Plankier heeft vanaf de start van het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein!

Een gezonde leeromgeving vinden wij belangrijk. Daarom heeft onze school vanaf de start van het nieuwe schooljaar een rookvrij schoolterrein. Er mag dan nergens meer op het schoolplein gerookt worden.
Dit geldt voor iedereen: leerkrachten, ondersteunend personeel, ouders en bezoekers. Ook tijdens ouderavonden en andere activiteiten buiten schooltijd.

De volledige brief met informatie kunt u hier teruglezen.

Snel naar