Opening schooljaar 2018-2019

Maandag 27 augustus was het zover: met alle leerlingen hebben we het nieuwe schooljaar geopend. Het wordt een prachtig mooi jaar. Zo starten wij met drie nieuwe lesmethodes. Voor Engels, begrijpend lezen en de wereldoriëntatie vakken. Deze lesmethodes passen perfect binnen ons toekomstgericht onderwijs. Komend jaar krijgen wij een pilot op onze school en gaan we werken met chromebooks. Allemaal bedoeld om kinderen vaardigheden bij te brengen die zij nodig hebben voor hun toekomst. Wij hebben er zin in!

Snel naar